Teams

TOPESPORTSChallenger


Giocatori

soprannome: AK
Nome: , Zhou Kun
Origine: China
AK (, Zhou Kun)
soprannome: Sky
Nome: Xiong, Zhan
Origine: China
Sky (Xiong, Zhan)
soprannome: Wayward
Nome: Huang, Ren-Xing
Origine: China
Wayward (Huang, Ren-Xing)
soprannome: Yolanda
Nome: Yao, Liu
Origine: Sconosciuto
Yolanda (Yao, Liu)
soprannome: Naruto
Nome: ,
Origine: Sconosciuto
Nessuna immagine
soprannome: tanghulu
Nome: ,
Origine: Sconosciuto
Nessuna immagine