Teams

EDward Gaming


Giocatori

soprannome: Jinoo
Nome: Lim, Jin-woo
Origine: South Korea
Jinoo (Lim, Jin-woo)
soprannome: Scout
Nome: Yechan, Lee
Origine: South Korea
Scout (Yechan, Lee)
soprannome: Xinyi
Nome: Chang, Ping
Origine: China
Xinyi (Chang, Ping)
soprannome: Meiko
Nome: Tian, Ye
Origine: China
Meiko (Tian, Ye)
soprannome: Aodi
Nome: Zhao, Aodi
Origine: China
Aodi (Zhao, Aodi)
soprannome: Hope
Nome: Wang, Jie
Origine: China
Hope (Wang, Jie)
soprannome: JunJia
Nome: Yu, Chun-Chia
Origine: Sconosciuto
JunJia (Yu, Chun-Chia)
soprannome: JieJie
Nome: Zhao, Li-Jie
Origine: Sconosciuto
JieJie (Zhao, Li-Jie)