Teams

AGO ROGUE


Giocatori

soprannome: Woolite
Nome: Pruski, Paweł
Origine: Poland
Woolite (Pruski, Paweł)
soprannome: Zanzarah
Nome: Akatov, Nikolay
Origine: Russia
Zanzarah (Akatov, Nikolay)
soprannome: Czekolad
Nome: Szczepanik, Pavel
Origine: Poland
Czekolad (Szczepanik, Pavel)
soprannome: Szygenda
Nome: Jensen, Mathias
Origine: Denmark
Szygenda (Jensen, Mathias)
soprannome: Trymbi
Nome: Trybus, Adrian
Origine: Sconosciuto
Trymbi (Trybus, Adrian)