Players

Nome: Noguchi, Yuta
Soprannome: YutoriMoyashi
Origine: Japan
YutoriMoyashi (Noguchi, Yuta)

Team:
Sengoku Gaming