Players

Nome: Wen, Fu-Hua
Soprannome: Rio
Origine: China
Rio (Wen, Fu-Hua)