Players

Nome: Phạm Vũ, Khánh Toàn
Soprannome: Qeo
Origine: Sconosciuto
Qeo (Phạm Vũ, Khánh Toàn)