Players

Nome: Simon Felix, Lewis
Soprannome: Noxiak
Origine: Germany
Noxiak (Simon Felix, Lewis)

Team:
EURONICS Gaming