Players

Nome: Filipow, Damian
Soprannome: defles
Origine: Poland
defles (Filipow, Damian)