Players

Nome: Schouten, Lucca
Soprannome: bGum
Data di nascita: 1998-06-16
Origine: Netherlands
Sesso: maschio
Nessuna immagine

Team:
Team Echo Zulu

Ex squadre:
Team Echo Zulu